Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
SP12, BS7
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7
ORW
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
INTERNAT
Internat
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

O placówce

rycerskaBudynek szkolny znajdujący się w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 9 od roku 2006/2007 był siedzibą Przedszkola nr 5, Szkoły Podstawowej nr 14, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2017/2018 - Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2006/2007 nasi uczniowie uczą się w nowym i dostosowanym do ich potrzeb budynku, którego doposażenie stwarza im możliwości wszechstronnego rozwoju.Nasza szkoła jest przestronna i dobrze wyposażona. Stale się rozwija i zabiega o nowoczesne środki dydaktyczne. Kładziemy nacisk na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które przygotują ich do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę posiadanych możliwości. Dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. W naszej szkole nie ma anonimowości, bardzo dokładnie analizujemy wszystkie zachowania uczniów. Stosujemy metody aktywne. Wychowanie jest dziedziną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Jesteśmy otwarci na problemy uczniów i wspomagamy ich rodziny. Szczególne miejsce w procesie dydaktycznym i wychowawczym zajmuje integracja ze środowiskiem lokalnym. Zapewniamy opiekę rewalidacyjną i rehabilitacyjną oraz wsparcie psychologa i pedagoga. Poprzez nasze działania kształcimy osoby wrażliwe i tolerancyjne.

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

Liczba oddziałów: 4
Liczba dzieci: 18

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12

Liczba oddziałów: 11
Liczba uczniów: 54

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liczba oddziałów: 4
Liczba uczniów: 23

Świetlica

CZYM DYSPONUJEMY:

Sala do zajęć ruchowych

Pracownie przysposobienia do pracy:

 • wyroby pamiątkarskie,
 • ceramika,
 • prace stolarskie i konserwatorskie,
 • sporządzanie i podawanie posiłków,
 • obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych,
 • wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci,
 • szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa,
 • opieka nad zwierzętami i zakladanie małych hodowli,
 • prace użyteczno-porządkowe.

Klasopracownie:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • funkcjonowanie w środowisku,
 • plastyka i technika,
 • muzyka z rytmiką,
 • pracownie zajęć M.Montessori,
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Gabinety terapeutyczne:

 • logoterapia,
 • logorytmika,
 • kinezyterapia,
 • socjoterapia,
 • terapia ręki,
 • terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • EEG - Biofeedback,
 • AAC,
 • dogoterapia

Świetlica

BAZA LOKALOWA
40.jpg21.jpg38.jpg34.jpg14.jpg29.jpg15.jpg07.jpg26.jpg06.jpg42.jpg35.jpg25.jpg05.jpg45.jpg13.jpg27.jpg28.jpg03.jpg44.jpg43.jpg39.jpg32.jpg24.jpg16.jpg30.jpg04.jpg20.jpg01.jpg10.jpg19.jpg33.jpg17.jpg23.jpg22.jpg08.jpg11.jpg18.jpg02.jpg12.jpg36.jpg37.jpg41.jpg31.jpg09.jpg
GALERIA
94.jpg83.jpg10.jpg80.jpg16.jpg74.jpg48.jpg20.jpg06.jpg01.jpg35.jpg110.jpg09.jpg65.jpg46.jpg73.jpg103.jpg78.jpg52.jpg108.jpg08.jpg97.jpg82.jpg77.jpg98.jpg68.jpg49.jpg91.jpg67.jpg107.jpg76.jpg38.jpg79.jpg13.jpg99.jpg81.jpg36.jpg27.jpg31.jpg24.jpg69.jpg106.jpg84.jpg40.jpg28.jpg100.jpg62.jpg92.jpg64.jpg44.jpg58.jpg05.jpg72.jpg17.jpg56.jpg18.jpg87.jpg29.jpg66.jpg39.jpg50.jpg93.jpg47.jpg45.jpg61.jpg11.jpg55.jpg104.jpg23.jpg34.jpg03.jpg32.jpg95.jpg89.jpg96.jpg57.jpg21.jpg109.jpg19.jpg111.jpg105.jpg14.jpg51.jpg71.jpg86.jpg33.jpg75.jpg90.jpg88.jpg07.jpg53.jpg112.jpg15.jpg25.jpg12.jpg04.jpg41.jpg30.jpg70.jpg101.jpg42.jpg60.jpg102.jpg37.jpg43.jpg22.jpg54.jpg63.jpg26.jpg02.jpg59.jpg85.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Tatrzańska 9; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233117; tatrzanska@zps.legnica.eu
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski