A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
STRONA GŁÓWNA
Zespół Placówek Specjalnych
MP5, SP12, SPdP
Miejskie Przedszkole Specjalne Nr5,Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ORW
ORW
INTERNAT
SOSZW
E-dziennik
E-dziennik
BIP
BIP
Legnica - z nią zawsze po drodze

O PLACÓWCE

 

rycerskaW budynku przy ulicy Rycerskiej mieszczą się 3 szkoły (podstawowa, gimnazjum i zawodowa) przeznaczone dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Podstawą przyjęcia do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zgoda rodzica (uczeń szkoły zawodowej dodatkowo składa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wymagane później przez pracodawcę). Na sukces uczniów pracuje 40 nauczycieli, których zdecydowaną większość stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Uczniowie uczą się takich samych przedmiotów, jak ich pełnosprawni intelektualnie koledzy, tylko w węższym zakresie, określonym w programie nauczania dla szkoły specjalnej. Tym, co wyróżnia naszą placówkę spośród innych szkół jest mała liczebność klas (od 10 do 16 uczniów) sprzyjająca rozwijaniu zasad ortodydaktyki oraz szeroka gama zajęć rewalidacyjnych (muzykoterapia, artterapia, logoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia kształtujące kreatywność, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki), które pozwalają uczniom przezwyciężać trudności. Swoje zainteresowania i zamiłowania o charakterze artystycznym i sportowym można rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań. Po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego uczniowie, podobnie jak absolwenci wszystkich szkół w Polsce, piszą zewnętrzny test kompetencji. Najważniejsze dane statystyczne dotyczące sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalistów ujęto w tabeli:

 

ROK SZKOLNY SPRAWDZIAN MAX (40pkt.)
ŚREDNIE WYNIKI
2001/02 31
2002/03 32
2003/04 25
2004/05 23
2005/06 24
2006/07 26 27 woj. 28 kraj
2007/08 26,6 25,5 woj. 27 kraj
2008/09 25,6 24 woj. 24,3 kraj
2009/10 26 25,2 woj. 25,3 kraj
2010/11 27,6 22,7 woj. 22,6 kraj
2011/12 20,90 22,5 woj. 22,3 kraj
2012/13 24 23,6 woj.  

 

SPRAWDZIAN VI KLASISTÓW

 

rok
j. polski
j. angielski
matematyka
szkoła
woj
kraj
szkoła
woj
kraj
szkoła
woj
kraj
2014/2015
52,4%
-
-
64%
-
-
45,4%
-
-

 

EGZAMINY

 

ROK SZKOLNY
EGZAMIN
ŚREDNIE WYNIKI
CZĘŚĆ JĘZYKOWA
(MAX.50pkt.)
CZĘŚĆ
HUMANISTYCZNA
(MAX.50pkt.)
CZĘŚĆ
MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZA
(MAX.50pkt.)
2001/02
-
40
41
2002/03
-
35
31
2003/04
-
35
34
2004/05
-
35
33
2005/06
-
40
35
2006/07 -
35
30
woj.
31
kraj
36
31
woj.
31
kraj
2007/08 -
36,4
30,3
woj.
32,1
kraj
32,6
28,9
woj.
28,8
kraj
2008/09 -
37,4
32,2
woj.
31
kraj
35
30,2
woj.
29,6
kraj
2009/10
27,7
30,69 woj.
26,5 kraj
30
28,55
woj.
29
kraj
33,2
30,58
woj.
30,4
kraj
2010/11
22,8
28,73 woj.
28,16 kraj
29,9
27,69
woj.
29,53
kraj
24,7
25,88
woj.
27,25
kraj

 

rok
matematyka
przyroda
szkoła
woj
kraj
szkoła
woj
kraj
2011/2012
46%
46%
47%
63%
49%
50%
2012/2013
35%
46%
46%
59%
58%
58%
2013/2014
45,9%
42,3%
44%
-
-
-
2014/2015
44,1%
40,9%
42%
49%
-
-
2015/2016 45% 54% 44%  57,3%  54% -
2016/2017 49% 39% 40% 52% 51% 52%
2017/2018 39% - -      

 

rok
język polski
język angielski
szkoła
woj
kraj
szkoła
woj
kraj
2011/2012
61%
60%
62%
48,17%
63,1%
62%
2012/2013
71,9%
63%
46%
62,4%
62,6%
63%
2013/2014
53%
52%
54%
66,6%
58,7%
60%
2014/2015
41%
46%
50%
57,5%
55%
-
2015/2016
46,3%
-
50%
62,7%
57%
-
2016/2017 57,07% - 58%  56,3% 59% -

 

rok
historia i WOS
szkoła
woj
kraj
2011/2012
67%
61%
66%
2012/2013
72%
57%
70%
2013/2014
76%
68,10%
70%
2014/2015
73%
-
-
2015/2016 63,3% 65% 66%
2016/2017 62,5% 59% 61%Natomiast wyniki uzyskane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przedstawia następna kolejna tabela:

SESJA NAZWA ZAWODU PRZYSTĄPIŁO
DO EGZAMINU
UZYSKAŁO DYPLOM
Ilość uczniów % uczniów
Letnia i zimowa
2005 roku
Kucharz m.g. 4 3 75
Malarz-tapeciarz 5 0 0
Stolarz 1 0 0
Krawiec 6 5 80
RAZEM 16 8 50
Letnia 
2006 roku
Kucharz m.g. 8 8 100
Malarz-tapeciarz 5 4 80
Krawiec 4 3 75
RAZEM 17 15 88
Letnia 
2007 roku
Kucharz m.g. 5 4 80
Malarz-tapeciarz 5 0 0
Krawiec 6 3 50
Stolarz 4 1 25
RAZEM 18 8 40
Letnia 
2008 roku
Kucharz m.g. 5 4 80
Malarz-tapeciarz
(absolwenci
1 1 100
Ślusarz 3 2 67
Stolarz
(absolwenci)
1 1 100
RAZEM 8(10 z absolwentami) 6(8 z absolwentami) 75(80 z absolwentami)
Letnia 
2009 roku
Kucharz m.g. 9 8 89
Stolarz 8 0 0
Krawiec 6 3 50
RAZEM 23 11 48
Letnia 
2010 roku
Kucharz m.g. 5 5 100
Maalarz-tapeciarz 4 0 0
Ślusarz
(ubiegłoroczni
i absolwenci)
5 2 44
Krawiec 2 1 50
RAZEM 11(16 z absolwentami) 6(8 z absolwentami) 55(50 z absolwentami)
Letnia 
2011 roku
Kucharz m.g. 8 4 50
Ślusarz
(ubiegłoroczni
i absolwenci)
2 0 100
RAZEM 10 4 40
Letnia 
2012 roku
Kucharz m.g. 10 2 20
Ślusarz 4 2 50
RAZEM 14 4 28,57
Letnia 
2013 roku
Kucharz m.g. 7 4 60
Krawiec 2 1 50
RAZEM 9 5 55,55
Letnia 
2014 roku
Kucharz m.g. 7 5 71
Betoniarz-
zbrojarz
3 0 0
RAZEM 10 5 50
Letnia 
2015 roku
Kucharz m.g. 2 2 100
Ślusarz 5 1 20
Krawiec 3 0 0
RAZEM 10 3 30
Letnia 
2016 roku
Kucharz 9 5 56
RAZEM 9 5 56
Letnia 
2017 roku
Murarz-tynkarz 7 0 0
Kucharz 3 3 100
RAZEM 10 3 30
 

 W szkole zawodowej uczniowie mogą zdobyć zawód: krawca, kucharza małej gastronomii, malarza-tapeciarza, stolarza, murarza-tynkarza i ślusarza. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładów pracy (w "Budobratexie", "LPP", "Urbexie" i "Americanosie"), na podstawie indywidualnych umów o pracę z uczniami.

W ciągu ostatnich trzech lat baza placówki wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pracownię multimedialną oraz pomoce dydaktyczne dzięki realizacji projektu PFRON-owskiego "EDUKACJA".

Baza lokalowa
22.jpg18.jpg15.jpg21.jpg34.jpg17.jpg01.jpg05.jpg20.jpg25.jpg03.jpg14.jpg04.jpg19.jpg16.jpg32.jpg11.jpg13.jpg30.jpg35.jpg28.jpg24.jpg02.jpg07.jpg23.jpg33.jpg26.jpg27.jpg09.jpg31.jpg36.jpg10.jpg08.jpg29.jpg06.jpg12.jpg
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zps.legnica.eu
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802